Vores kontaktoplysninger er:

Rigsrevisionen
Landgreven 4
1301 København K

Se eventuelt "Kort og kørselsvejledning".

Du kan kontakte Rigsrevisionen på følgende måder:

Rigsrevisionen kan som udgangspunkt ikke sagsbehandle eller i øvrigt kommentere på konkrete sager – heller ikke selv om sagen vedrører et emne, som Rigsrevisionen undersøger eller har undersøgt.

Rigsrevisionen er heller ikke klageinstans. Borgere, interesseorganisationer mv. kan derfor ikke klage til Rigsrevisionen over afgørelser truffet af statslige myndigheder, herunder myndighedernes administration af love mv.  

Statsrevisorerne er de eneste, der kan anmode Rigsrevisionen om at iværksætte revisionsmæssige undersøgelser. 

For yderligere information, kontakt Niels Gyldenvang Steffensen (tlf. 33 92 83 46).

Senest opdateret den 21. september 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00