Kontakt

Skal du besøge os i tidsrummet mandag-fredag kl. 9.00-16.00, er adressen:

Rigsrevisionen
Landgreven 4
1301 København K

Du kan selvfølgelig også ringe til os på tlf. 33 92 84 00 eller sende en mail info@rigsrevisionen.dk, hvis du har et spørgsmål til revisionen.

Du skal dog vide, at Rigsrevisionen som udgangspunkt ikke kan kommentere på igangværende sager. Rigsrevisionen er ikke klageinstans. Borgere, interesseorganisationer mv. kan derfor ikke klage til Rigsrevisionen over afgørelser truffet af andre myndigheder, herunder myndighedernes administration af love mv. 

Statsrevisorerne er de eneste, der kan anmode Rigsrevisionen om at iværksætte revisionsmæssige undersøgelser. 

Håndtering af e-mails og digitalt materiale

E-mails sendt til Rigsrevisionens officielle postkasse info@rigsrevisionen.dk bliver modtaget og behandlet som al anden post.

Rigsrevisionen kan modtage sikre e-mails, dvs. e-mails med digital signatur og krypterede e-mails. Disse skal benyttes ved afsendelse af fortrolige oplysninger til Rigsrevisionen.

Krypterede e-mails skal sendes til rr@rigsrevisionen.dk, og det skal fremgå, hvem i Rigsrevisionen der skal modtage e-mailen.

Statslige institutioner kan via NgDP (Næste generation Digital Post) sende filer på op til 90 MB til Rigsrevisionen.

Rigsrevisionens filportal kan anvendes til at modtage store filer på op til 2 GB pr. fil. De udvekslede filer bliver sikkerhedsscannet og krypteret, når de overføres, og kan derfor ikke læses af andre.

Send en faktura

Rigsrevisionen modtager ikke papirfakturaer. For at kunne sende en faktura elektronisk til Rigsrevisionen skal den påføres EAN-nr.: 5798000016002.

Rigsrevisionens CVR-nr. er: 77806113.

Kontakt

Niels Gyldenvang Steffensen
Kontorchef

Lukkedage i Rigsrevisionen

Ud over helligdage holder vi lukket i uge 29 og 30 samt mellem jul og nytår. I denne periode svarer vi ikke på henvendelser.