Aktuelle revisionssager

Januar 2021

Beretning om tilsynet med Post Danmarks regnskabspraksis

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Transport- og Boligministeriet har ført et tilfredsstillende tilsyn med Post Danmarks regnskabspraksis i perioden 2011-2019.

Januar 2021

Beretning om klimabistand til udviklingslande

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Udenrigsministeriet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet understøtter en gennemsigtig klimabistand, der er målrettet mod at skabe størst mulig effekt.

December 2020

Beretning om indsatsen for at undgå statsansattes besvigelser

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om der i ministerierne er tilfredsstillen­de forretningsgange og interne kontroller til at begrænse risikoen for ansattes besvigelser.

Seneste nyt

Om Rigsrevisionen

Rigsrevisionen reviderer på vegne af Folketinget og styrker en ansvarlig forvaltning til gavn for borgerne

Vi reviderer statsregnskabet og regnskaber for offentligt finansierede virksomheder og efterprøver, om offentlige midler anvendes lovligt og effektivt.

Mere om os

Samarbejde

Statsrevisorerne og Rigsrevisionen

Rigsrevisionen afgiver beretninger og notater til Statsrevisorerne på møder hver måned. Herefter tilføjer Statsrevisorerne deres bemærkning til beretningen. Det er altså Statsrevisorerne, som vurderer, hvor kritisk en beretning anses for at være.
Statsrevisorerne er udpeget af Folketingets partier. Kollegiet består af 6 politikere, som er valgt for en 4-års periode, uafhængigt af folketingsvalg.

Mere om samarbejdet Statsrevisorernes anmodninger