Aktuelle revisionssager

Marts 2023

Beretning om kontrol med lægers honorarafregning

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om regionerne har ført en effektiv kontrol med afregningen af honorarer til praktiserende læger.

Marts 2023

Beretning om skifteretternes tilsyn med konkursboer

Formålet med undersøgelsen er bl.a. at vurdere, om skifteretterne i tilstrækkeligt omfang har gennemført et stikprøvebaseret tilsyn med kurators forvaltning af beholdninger og værdipapirer i konkursboer.

Seneste nyt

Om Rigsrevisionen

Rigsrevisionen er en del af den parlamentariske kontrol i Danmark. Vi holder øje med, at statens midler bruges, som Folketinget har besluttet

Rigsrevisionen har en helt unik position i det danske samfund. Vores mandat giver os uindskrænket adgang til alle offentlige informationer og data i forbindelse med udførelsen af vores opgaver. 

Mere om os

Samarbejde

Statsrevisorerne og Rigsrevisionen

Rigsrevisionen afgiver beretninger og notater til Statsrevisorerne på møder hver måned. Herefter tilføjer Statsrevisorerne deres bemærkning til beretningen. Det er altså Statsrevisorerne, som vurderer, hvor kritisk en beretning anses for at være.
Statsrevisorerne er udpeget af Folketingets partier. Kollegiet består af 6 politikere, som er valgt for en 4-års periode, uafhængigt af folketingsvalg.

Mere om samarbejdet Statsrevisorernes anmodninger

Faglige krav til revisionerne

Standarderne for offentlig revision (SOR)

Revisionen af den offentlige sektor sker i et samspil mellem Rigsrevisionen og almindelige revisionsfirmaer (godkendte revisorer), der løser opgaver i regioner, kommuner og hos offentlige virksomheder og modtagere af offentlige tilskud. Standarderne for offentlig revision sikrer, at revisionerne i hele den offentlige sektor lever op til danske og internationale normer for offentlig revision. 

Find standarderne her