Aktuelle revisionssager

November 2023

Beretning om sagsforløb i familiesammenføringssager

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om familiesammenføringssagerne har en sagsbehandlingstid, som står i et rimeligt forhold til det tidsforbrug, der medgår til at behandle sagerne, dvs. den aktive sagsbehandlingstid. 

November 2023

Beretning om byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Region Hovedstaden som bygherre sikrede, at budgettet for byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland var robust, og om Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ført et tilfredsstillende tilsyn med byggeriet. 

Seneste nyt

Om Rigsrevisionen

Rigsrevisionen er en del af den parlamentariske kontrol i Danmark. Vi holder øje med, at statens midler bruges, som Folketinget har besluttet

Rigsrevisionen har en helt unik position i det danske samfund. Vores mandat giver os uindskrænket adgang til alle offentlige informationer og data i forbindelse med udførelsen af vores opgaver. 

Mere om os

Samarbejde

Statsrevisorerne og Rigsrevisionen

Rigsrevisionen afgiver beretninger og notater til Statsrevisorerne på møder hver måned. Herefter tilføjer Statsrevisorerne deres bemærkning til beretningen. Det er altså Statsrevisorerne, som vurderer, hvor kritisk en beretning anses for at være.
Statsrevisorerne er udpeget af Folketingets partier. Kollegiet består af 6 politikere, som er valgt for en 4-års periode, uafhængigt af folketingsvalg.

Mere om samarbejdet Statsrevisorernes anmodninger