Aktuelle revisionssager

Oktober 2020

Beretning om indsatsen for at nedbringe brug af tvang i psykiatrien

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Sundhedsministeriet og regionerne har styret indsatsen for at nedbringe brug af tvang i psykiatrien tilfredsstillende, så det fastsatte mål indfries.

Februar 2021

Tilrettelæggelsesnotat om Banedanmarks håndtering af manglen på validatorer

Notatet beskriver, hvordan Rigsrevisionen vil undersøge, om Transportministeriet har haft en tilfredsstillende styring af validatorresurser til at gennemføre de planlagte jernbaneprojekter.

Februar 2021

Tilrettelæggelsesnotat om kontrollen med rettigheder til og beskatning af olie- og gasindvinding i den danske del af Nordsøen

Notatet beskriver, hvordan Rigsrevisionen vil undersøge, om Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Skatteministeriet har forvaltet tildelingen, anvendelsen og beskatningen af olie- og gasrettighederne i Nordsøen tilfredsstillende. 

Seneste nyt

Om Rigsrevisionen

Rigsrevisionen undersøger, om statens midler bruges effektivt, og som Folketinget har besluttet

Rigsrevisionen har en helt unik position i det danske samfund. Vores mandat giver os uindskrænket adgang til alle offentlige informationer og data i forbindelse med udførelsen af vores opgaver. 

Mere om os

Samarbejde

Statsrevisorerne og Rigsrevisionen

Rigsrevisionen afgiver beretninger og notater til Statsrevisorerne på møder hver måned. Herefter tilføjer Statsrevisorerne deres bemærkning til beretningen. Det er altså Statsrevisorerne, som vurderer, hvor kritisk en beretning anses for at være.
Statsrevisorerne er udpeget af Folketingets partier. Kollegiet består af 6 politikere, som er valgt for en 4-års periode, uafhængigt af folketingsvalg.

Mere om samarbejdet Statsrevisorernes anmodninger