SØG I revisionsresultater

Rigsrevisionen reviderer på vegne af Folketinget og styrker en ansvarlig forvaltning til gavn for borgerne. Vi reviderer statsregnskabet og regnskaber for offentligt finansierede virksomheder og efterprøver, om offentlige midler anvendes lovligt og effektivt. Vores revisioner udføres i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision.

NYHEDER 

Nyhedsbrev

Du er nu tilmeldt nyhedsbrevet.
Du er nu afmeldt nyhedsbrevet.

NYHEDER

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00