Aktuelle revisionssager

Juni 2021

Beretning om Skatteministeriets behandling af straffesager

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Skatteministeriets indsats på straffesagsområdet er tilfredsstillende.

Juni 2021

Beretning om Transportministeriets og regionernes beslutningsgrundlag ved valg af offentlig-private partnerskaber (OPP)

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Transportministeriet og regionerne har haft et tilfredsstillende beslutningsgrundlag ved valg af OPP-projektformen.

Seneste nyt

Om Rigsrevisionen

Rigsrevisionen undersøger, om statens midler bruges effektivt, og som Folketinget har besluttet

Rigsrevisionen har en helt unik position i det danske samfund. Vores mandat giver os uindskrænket adgang til alle offentlige informationer og data i forbindelse med udførelsen af vores opgaver. 

Mere om os

Samarbejde

Statsrevisorerne og Rigsrevisionen

Rigsrevisionen afgiver beretninger og notater til Statsrevisorerne på møder hver måned. Herefter tilføjer Statsrevisorerne deres bemærkning til beretningen. Det er altså Statsrevisorerne, som vurderer, hvor kritisk en beretning anses for at være.
Statsrevisorerne er udpeget af Folketingets partier. Kollegiet består af 6 politikere, som er valgt for en 4-års periode, uafhængigt af folketingsvalg.

Mere om samarbejdet Statsrevisorernes anmodninger

Faglige krav til revisionerne

Standarderne for offentlig revision (SOR)

Revisionen af den offentlige sektor sker i et samspil mellem Rigsrevisionen og almindelige revisionsfirmaer (godkendte revisorer), der løser opgaver i regioner, kommuner og hos offentlige virksomheder og modtagere af offentlige tilskud. Standarderne for offentlig revision sikrer, at revisionerne i hele den offentlige sektor lever op til danske og internationale normer for offentlig revision. 

Find standarderne her