Statsrevisorerne

Rigsrevisionen afgiver beretninger og notater til Statsrevisorerne.

Rigsrevisionen afgiver beretninger og notater til Statsrevisorerne. Statsrevisorerne bidrager med deres bemærkning til beretningen. Det er altså Statsrevisorerne, der vurderer, hvor kritisk en beretning anses for at være.

Statsrevisorerne er udpeget af Folketingets partier. Kollegiet består af 6 politikere, som er valgt for en 4-års periode, uafhængigt af folketingsvalg. På nuværende tidspunkt er det følgende partier, der har en plads hver: Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservativt Folkeparti og Socialdemokratiet. De mødes 1 gang om måneden (bortset fra juli).

Statsrevisorerne udtaler sig til offentligheden om, hvilke initiativer der bør ske på baggrund af Rigsrevisionens beretninger og notater. Statsrevisorerne benytter sig af en karakterskala, når de vurderer kritikniveauet i bemærkningen.

Statsrevisorernes Sekretariat ledes af sekretariatschef Gitte Korff.

Se endvidere Statsrevisorernes hjemmeside.

Kontakt

Nanna Henning
Afdelingschef

Statsrevisormøder i 2021

15. januar
12. februar
19. marts
16. april
12. maj
11. juni
25. august
17. september
15. oktober
12. november
24. november
10. december