Statsrevisorernes karakterskala

Statsrevisorerne benytter sig af en karakterskala, når de udformer deres bemærkninger til beretningerne.

Skalaen angiver kritikniveauet i bemærkningen. Skalaen er ikke og skal ikke være fast og udtømmende, da den principielt kan varieres i det uendelige. Statsrevisorerne udformer til enhver tid deres bemærkninger, så de tager højde for sagens karakter, og hvad Statsrevisorerne kan blive enige om.

Karakterskala

Positiv kritik finder det meget/særdeles positivt
finder det positivt
finder det tilfredsstillende/er tilfredse med
Kritik under middel finder det ikke helt tilfredsstillende
Middel kritik finder det utilfredsstillende/er utilfredse med
påpeger/understreger/henstiller/forventer
beklager/finder det bekymrende/foruroligende
Skarp kritik kritiserer/finder det kritisabelt/kritiserer skarpt/indskærper
påtaler/påtaler skarpt
Skarpeste kritik påtaler skarpt og henleder særligt Folketingets opmærksomhed på