Standarderne for offentlig revision (SOR)

Her findes standarderne for offentlig revision (SOR), som trådte i kraft den 1. januar 2017.

Relateret materiale

I tilknytning til SOR 2 har Rigsrevisionen fastlagt et etisk kodeks – "God adfærd i Rigsrevisionen" (PDF).

I tilknytning til SOR 5 offentliggøres paradigmer for erklæringer om den udførte offentlige revision

Rigsrevisionen har desuden udarbejdet paradigmer, der kan anvendes af ministerierne ved udformningen af bestemmelser om revision – se "Spørgsmål og svar om revision af statstilskud".

Kontakt

Kristoffer Blegvad

Chefkonsulent