Evaluering af beretninger

Rigsrevisionens beretninger bliver evalueret fagligt, sprogligt og grafisk.

Siden 2000 har eksterne professorer evalueret Rigsrevisionens beretninger fagligt. De eksterne professorer har haft mulighed for at kommentere på fx vores brug af metode, revisionsbevis og konklusioner.

Siden 2004 har vi også fået evalueret vores beretninger formidlingsmæssigt – Er sproget let og forståeligt? Er det varieret? Benytter vi grafiske virkemidler til at forklare en kompliceret sag?

Faglig evaluering af større undersøgelser

Evalueringerne af den faglige kvalitet bygger på følgende spørgsmål:

  • Er beretningens emne og formål klart motiveret og afgrænset?
  • Er det tydeligt, hvorfor de valgte revisionskriterier er egnede til at belyse formålet?
  • Er det tydeligt forklaret, hvorfor den valgte metode er velegnet til at belyse formålet (metodeovervejelser/beskrivelser i kapitel 1 og metodisk tilgang i bilaget)?
  • Fremstår beretningens konklusioner balancerede i forhold til de revisionsbeviser, der er fremhævet i undersøgelsens analyse og resultater?
  • Hvad er den samlede vurdering af beretningen?

Alle beretningerne er blevet fagligt evalueret af et evalueringspanel.

Evalueringspanel

Sproglig og grafisk evaluering

De sproglige evaluatorer vurderer, om teksten er enkel og præcis, om konklusionerne og argumenterne er klare, forståelige og overbevisende, og om sproget er varieret og konkret.

Vi fik senest evalueret beretninger sprogligt i 2018. Thomas Bjerg evaluerede 6 beretninger og uddrag af beretningen om revisionen af statsregnskabet. Martin Kirchgässner evaluerede Rigsrevisionens brug af grafik i 3 udvalgte beretninger, herunder om tabeller og grafer fremstod som en naturlig del af beretningen.

Evalueringspanel

Kontakt

Niels Gyldenvang Steffensen
Kontorchef

Faglig evaluering af beretningerne om revisionen af statsregnskabet og revisionen af statens forvaltning

Rigsrevisionens beretninger om revisionen af statsregnskabet og revisionen af statens forvaltning blev senest evalueret i 2022. Evaluator var professor Kim Klarskov Jeppesen, cand.merc.aud.-studiet, CBS. Formålet med evalueringen var at få en ekstern vurdering af den faglige kvalitet og på den baggrund hente inspiration til at forbedre kommende beretninger.

Evalueringen af den faglige kvalitet af de 2 beretninger byggede på følgende spørgsmål:

  1. Er beretningens emne og formål klart beskrevet og afgrænset?
  2. Er der klare konklusioner i de enkelte revisionssager i beretningen?
  3. Bliver konklusionerne underbygget af overbevisende og klare argumenter?
  4. Fremstår konklusionerne balancerede set i forhold til de argumenter, Rigsrevisionen har præsenteret i sagen?
  5. Hvad er den samlede vurdering af beretningen?

Læs hele evalueringen

Kontakt

Lone Debel
Chefkonsulent