Kontaktpersoner til ministerierne

For at lette kommunikationen mellem Rigsrevisionen og de forskellige ministerier har vi etableret kontaktpersoner på de forskellige ministerområder. Find din kontaktperson nedenfor og ring til vedkommende, hvis der er noget, du gerne vil vide.

Hvis du kommer fra pressen, kan du kontakte pressechef Lisbeth Sørensen på tlf. 33 92 85 06.

Kontaktpersoner

Beskæftigelsesministeriet
Kontorchef Vicky la Cour, tlf. 33 92 86 06

Børne- og Undervisningsministeriet
Kontorchef Henrik Lange, tlf. 33 92 85 99 

Erhvervsministeriet
Kontorchef Morten Henrichsen, tlf. 33 92 86 10

Finansministeriet
Kontorchef Thomas Bugge Hansen, tlf. 33 92 85 05 

Forsvarsministeriet
Kontorchef Heidi Lund, tlf. 33 92 83 92 

Indenrigs- og Boligministeriet
Kontorchef Anne Rønnebek, tlf. 33 92 84 76

Justitsministeriet
Kontorchef Thomas Bugge Hansen, tlf. 33 92 85 05 

Kirkeministeriet
Kontorchef Henrik Lange, tlf. 33 92 85 99

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Kontorchef Anne Rønnebek, tlf. 33 92 84 76

Kulturministeriet
Kontorchef Vicky la Cour, tlf. 33 92 86 06

Miljø- og Fødevareministeriet
Kontorchef Marie Lindeløv, tlf. 33 92 83 52 

Skatteministeriet
Kontorchef Morten Henrichsen, tlf. 33 92 86 10

Social- og Ældreministeriet
Kontorchef Vicky la Cour, tlf. 33 92 86 06

Statsministeriet
Kontorchef Thomas Bugge Hansen, tlf. 33 92 85 05 

Sundhedsministeriet
Kontorchef Heidi Lund, tlf. 33 92 83 92 

Transportministeriet
Kontorchef Anne Rønnebek, tlf. 33 92 84 76

Uddannelses- og Forskningsministeriet 
Kontorchef Henrik Lange, tlf. 33 92 85 99 

Udenrigsministeriet
Kontorchef Henrik Lange, tlf. 33 92 85 99 

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Kontorchef Vicky la Cour, tlf. 33 92 86 06