Kontaktpersoner til ministerierne

For at lette kommunikationen mellem Rigsrevisionen og de forskellige ministerier har vi etableret kontaktpersoner på de forskellige ministerområder. Find din kontaktperson nedenfor og ring til vedkommende, hvis der er noget, du gerne vil vide.

Hvis du kommer fra pressen, kan du kontakte pressechef Lisbeth Sørensen på tlf. 33 92 85 06.

Kontaktpersoner

Beskæftigelsesministeriet
Kontorchef Vicky la Cour, tlf. 33 92 86 06

Børne- og Undervisningsministeriet
Kontorchef Henrik Lange, tlf. 33 92 85 99 

Erhvervsministeriet
Kontorchef Marie Lindeløv, tlf. 33 92 83 52 

Finansministeriet
Kontorchef Thomas Bugge Hansen, tlf. 33 92 85 05 

Forsvarsministeriet
Kontorchef Karsten Lund Jørgensen, tlf. 33 92 86 79 

Justitsministeriet
Kontorchef Thomas Bugge Hansen, tlf. 33 92 85 05 

Kirkeministeriet
Kontorchef Henrik Lange, tlf. 33 92 85 99

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Kontorchef Malene Sau Lan Leung, tlf. 33 92 83 41

Kulturministeriet
Kontorchef Karsten Lund Jørgensen, tlf. 33 92 86 79  

Miljø- og Fødevareministeriet
Kontorchef Marie Lindeløv, tlf. 33 92 83 52 

Skatteministeriet
Kontorchef Morten Henrichsen, tlf. 33 92 86 10

Social- og Indenrigsministeriet
Kontorchef Karsten Lund Jørgensen, tlf. 33 92 86 79 

Statsministeriet
Kontorchef Thomas Bugge Hansen, tlf. 33 92 85 05 

Sundheds- og Ældreministeriet
Kontorchef Karsten Lund Jørgensen, tlf. 33 92 86 79 

Transport- og Boligministeriet
Kontorchef: Malene Sau Lan Leung, tlf. 33 92 83 41 

Uddannelses- og Forskningsministeriet 
Kontorchef Henrik Lange, tlf. 33 92 85 99 

Udenrigsministeriet
Kontorchef Henrik Lange, tlf. 33 92 85 99 

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Kontorchef Vicky la Cour, tlf. 33 92 86 06