Kontaktpersoner til ministerierne

For at lette kommunikationen mellem Rigsrevisionen og de forskellige ministerier har vi etableret kontaktpersoner på de forskellige ministerområder. Find din kontaktperson nedenfor og ring til vedkommende, hvis der er noget, du gerne vil vide.

Hvis du kommer fra pressen, kan du kontakte pressechef Lisbeth Sørensen på tlf. 33 92 85 06.

Kontaktpersoner

Beskæftigelsesministeriet
Kontorchef Carina Høgsted, tlf. 33 92 86 97

Børne- og Undervisningsministeriet
Kontorchef Henrik Lange, tlf. 33 92 85 99

Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet
Kontorchef Søren Vadskjær Skyum, tlf. 33 92 86 91 

Erhvervsministeriet
Kontorchef Marie Lindeløv, tlf. 33 92 83 52 

Finansministeriet
Kontorchef Thomas Bugge Hansen, tlf. 33 92 85 05 

Forsvarsministeriet
Kontorchef Heidi Lund, tlf. 33 92 83 92

Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Kontorchef Heidi Lund, tlf. 33 92 83 92

Justitsministeriet
Kontorchef Thomas Bugge Hansen, tlf. 33 92 85 05 

Kirkeministeriet
Kontorchef Henrik Lange, tlf. 33 92 85 99

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Kontorchef Søren Vadskjær Skyum, tlf. 33 92 86 91

Kulturministeriet
Kontorchef Carina Høgsted, tlf. 33 92 86 97

Miljøministeriet
Kontorchef Marie Lindeløv, tlf. 33 92 83 52 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Kontorchef Marie Lindeløv, tlf. 33 92 83 52 

Skatteministeriet
Kontorchef Dorte Lundgaard, tlf. 33 92 85 93

Social-, Bolig- og Ældreministeriet
Kontorchef Søren Vadskjær Skyum, tlf. 33 92 86 91

Statsministeriet
Kontorchef Thomas Bugge Hansen, tlf. 33 92 85 05 

Transportministeriet
Kontorchef Søren Vadskjær Skyum, tlf. 33 92 86 91

Uddannelses- og Forskningsministeriet 
Kontorchef Henrik Lange, tlf. 33 92 85 99 

Udenrigsministeriet
Kontorchef Henrik Lange, tlf. 33 92 85 99 

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Kontorchef Carina Høgsted, tlf. 33 92 86 97

Økonomiministeriet
Kontorchef Thomas Bugge Hansen, tlf. 33 92 85 05