Statsrevisorernes karakterskala

Statsrevisorerne benytter sig af en karakterskala ved udformningen af deres bemærkninger til beretningerne. Skalaen angiver kritikniveauet i bemærkningen. Skalaen er ikke og skal ikke være fast og udtømmende, da den principielt kan varieres i det uendelige. Statsrevisorerne udformer til enhver tid deres bemærkninger, så de tager højde for sagens karakter, og hvad Statsrevisorerne kan blive enige om.  

Positiv kritik
  • finder det meget/særdeles positivt
  • finder det positivt
  • finder det tilfredsstillende/er tilfredse med
 Kritik under middel
  • finder det ikke helt tilfredsstillende
 Middel kritik
  • finder det utilfredsstillende/er utilfredse med
  • påpeger/understreger/henstiller/forventer
  • beklager/finder det bekymrende/foruroligende
 Skarp kritik
  • kritiserer/finder det kritisabelt/kritiserer skarpt/og indskærper
  • påtaler/påtaler skarpt
 Skarpeste kritik
  • påtaler skarpt og henleder særligt Folketingets opmærksomhed på

 

 

Senest opdateret den 5. september 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00