Sådan reviderer vi statsregnskabet

 

Rigsrevisionen gennemfører hvert år en revision af statsregnskabet. Helt overordnet består revisionen af en planlægningsfase, en revisionsfase og en rapporteringsfase. Få svar på, hvad formålet er med de enkelte faser og typer af revisioner, hvordan revisionerne rapporteres, hvad de reviderede kan forvente af os, og hvad vi forventer af dem, vi reviderer.

 

For yderligere information, kontakt Lone Debel (tlf. 33 92 87 03).

Senest opdateret den 1. april 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00