Afgivelse til Statsrevisorerne

Vi afgiver beretningen til Statsrevisorerne, som på den baggrund kommer med en bemærkning.

Formål

Vi afgiver vores beretning til Statsrevisorerne til ét af deres månedlige møder. Vi oplyser ministeriet om, hvilken dato mødet ligger. Statsrevisorerne afgiver beretningen med en bemærkning, hvorefter Statsrevisorerne og Rigsrevisionen offentliggør beretningen. Statsrevisorernes bemærkninger tager udgangspunkt i en karakterskala. Sammen med beretningen offentliggøres ”Kort fortalt”, som kort beskriver undersøgelsens formål og resultater.

Statsrevisorerne sender efter mødet beretningen til ministeren. Det fremgår af følgebrevet, hvornår ministeren skal redegøre for de foranstaltninger, som beretningen har givet ministeren anledning til. Sammen med beretningen og følgebrevet sender Statsrevisorerne en vejledning i, hvordan ministerens redegørelse skal udformes. 

Produkter

Vi afleverer vores endelige beretning og "Kort fortalt" til Statsrevisorerne. 

Hvad kan ministeriet forvente af os?

Vi sender beretningen til ministeriet ca. kl. 10.00 2 dage før Statsrevisorernes møde. 

Hvad er vores forventninger til ministeriet?

Statsrevisorerne og Rigsrevisionen offentliggør beretningen umiddelbart efter Statsrevisorernes møde. Herefter kan ministeriet omtale indholdet af beretningen offentligt.

Kontakt

Helle Vinther Kristensen
Chefkonsulent