Direktionen

Rigsrevisionen ledes af rigsrevisor Lone Strøm i samarbejde med 4 afdelingschefer og en kommitteret. De mødes ugentligt for at diskutere den overordnede planlægning, strategi, budget, normering m.m. 

 
Organisationsdiagram
 

 

Rigsrevisor

Lone Strøm
 

 

Afdeling A

Afdelingschef Lene Schmidt
 

Afdeling B

Afdelingschef Lone Glahn
 

Afdeling C

Afdelingschef Yvan Pedersen
 

Afdeling D

Afdelingschef Nanna Henning

 

1. kontor

Kontorchef
Vicky la Cour

Regnskaber vedrørende:

 • Beskæftigelsesministeriet
 • Social- og Indenrigsministeriet
 • Udlændinge- og Integrationsministeriet
 

8. kontor

Kontorchef
Morten Lihn Jørgensen

 • Udvikling af større undersøgelser
 

2. kontor

Kontorchef
Karsten Lund Jørgensen

Regnskaber vedrørende:

 • Forsvarsministeriet
 • Kulturministeriet
 • Sundheds- og Ældreministeriet
 

17. kontor

Kontorchef
Klaus Munk Ulrich

 • Økonomi og it

3. kontor

Kontorchef
Michala Krakauer

Større undersøgelser vedrørende:

 • Beskæftigelsesministeriet
 • Erhvervsministeriet
 • Kulturministeriet
 • Social- og Indenrigsministeriet
 • Udlændinge- og Integrationsministeriet
 

12. kontor

Kontorchef
Heidi Lund

 • Lønrevision (alle ministerier)
 

4. kontor

Kontorchef
Inge Laustsen

Større undersøgelser vedrørende:

 • Finansministeriet
 • Forsvarsministeriet
 • Sundheds- og Ældreministeriet
 

18. kontor

HR-chef
Lisbeth Herlev

 • HR og intern service

5. kontor

Kontorchef
Marie Lindeløv

Regnskaber vedrørende:

 • Erhvervsministeriet
 • Miljø- og Fødevareministeriet
 

13. kontor

Kontorchef
Henrik Lange

Regnskaber vedrørende:

 • Børne- og Undervisningsministeriet
 • Kirkeministeriet
 • Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Udenrigsministeriet
 

9. kontor

Kontorchef
Thomas Bugge Hansen

Regnskaber vedrørende:

 • Finansministeriet
 • Justitsministeriet
 • Statsministeriet
 

19. kontor

Kontorchef
Niels Gyldenvang Steffensen

 • Direktionssekretariat
 • Internationalt samarbejde

6. kontor

Kontorchef
Malene Sau Lan Leung

Regnskaber vedrørende:

 • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
 • Transport- og Boligministeriet
 

14. kontor

Kontorchef
Peder Juhl Madsen

Større undersøgelser vedrørende:

 • Børne- og Undervisningsministeriet
 • Kirkeministeriet
 • Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Udenrigsministeriet
 

10. kontor

Kontorchef
Morten Henrichsen

Regnskaber vedrørende:

 • Skatteministeriet
   

7. kontor

Kontorchef
Claus Vejlø Thomsen

Større undersøgelser vedrørende:

 • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
 • Miljø- og Fødevareministeriet
 • Transport- og Boligministeriet
 

15. kontor

Kontorchef
Mads Nyholm Jacobsen

Større undersøgelser vedrørende:

 • Byggeprojekter, større anskaffelser, it-projekter og infrastrukturprojekter
 

11. kontor

Kontorchef
Niels Kjøller Petersen

Større undersøgelser vedrørende:

 • Justitsministeriet
 • Skatteministeriet
 • Statsministeriet
 
 
   

16. kontor

Kontorchef
Michael Kubel

 • It-revision (alle ministerier)
     
 Rigsrevisionens opgaver
er fastlagt af rigsrevisorloven og en række andre lovbestemmelser samt standarderne for offentlig revision (SOR).

De regnskaber, som Rigsrevisionen reviderer, omfatter statsregnskabet og årsregnskaberne for en række offentlige virksomheder og institutioner, der ikke er statsfinansierede, men hvor ministerierne alligevel har et ressortansvar, fx fordi institutionen er oprettet ved lov, eller staten har en ejerandel. Rigsrevisionen reviderer hvert regnskab i overensstemmelse med SOR 4 (finansiel revision), SOR 6 (juridisk-kritisk revision) og SOR 7 (forvaltningsrevision) og udformer en erklæring om den udførte offentlige revision i overensstemmelse med SOR 5 (erklæringer). 

En større undersøgelse er en revision af et nærmere bestemt emne inden for ministeriernes ressortansvar, som Rigsrevisionen gennemfører i overensstemmelse med SOR 3 (større undersøgelser) for at kunne udforme en beretning til Statsrevisorerne.


For yderligere information, kontakt Niels Gyldenvang Steffensen (tlf. 33 92 83 46).

Senest opdateret den 4. oktober 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00