Lene Schmidt

Lene Schmidt er afdelingschef for Afdeling A.

Foto af Lene Schmidt
Afdeling A reviderer:

 • Beskæftigelsesministeriet
 • Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet
 • Finansministeriet
 • Forsvarsministeriet
 • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
 • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
 • Kulturministeriet
 • Miljøministeriet
 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
 • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
 • Transportministeriet
 • Udlændinge- og Integrationsministeriet
 • It på alle ministerområder.

Kontakt

Lene Schmidt
Afdelingschef