Lene Schmidt

Lene Schmidt er afdelingschef for Afdeling A.

Foto af Lene Schmidt
Afdeling A reviderer:

 • Beskæftigelsesministeriet
 • Erhvervsministeriet
 • Indenrigs- og Boligministeriet
 • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
 • Kulturministeriet
 • Miljøministeriet
 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
 • Social- og Ældreministeriet
 • Transportministeriet
 • Udlændinge- og Integrationsministeriet
 • Kommunal afregning og EU-erklæringer.

Kontakt

Lene Schmidt
Afdelingschef