Organisation

Rigsrevisionen er organiseret i 18 kontorer fordelt på 4 afdelinger, der bl.a. beskæftiger sig med årsrevision og større undersøgelser på forskellige ministerområder. Ledelsen varetages af rigsrevisor i samarbejde med direktionen.

Direktionen

Rigsrevisionen ledes af rigsrevisor Birgitte Hansen i samarbejde med 4 afdelingschefer. De mødes ugentligt for at diskutere den overordnede planlægning, strategi, budget, normering m.m. 

Kontakt

Niels Gyldenvang Steffensen
Kontorchef
Rigsrevisor

Birgitte Hansen

Afdeling A

Afdelingschef
Lene Schmidt

Afdeling B

Afdelingschef
Lone Glahn

Afdeling C

Afdelingschef
Yvan Pedersen

Afdeling D

Afdelingschef
Nanna Henning

1. kontor

Kontorchef
Vicky la Cour

Regnskaber:
Beskæftigelsesministeriet
Kulturministeriet
Social- og Ældreministeriet
Udlændinge- og Integrationsministeriet

8. kontor

Kontorchef
Morten Lihn Jørgensen

Udvikling af større undersøgelser

2. kontor

Kontorchef
Heidi Lund

Regnskaber:
Forsvarsministeriet
Sundhedsministeriet

Lønrevision (alle ministerier)

17. kontor

Kontorchef
Dorte Jensen

Økonomi og it

3. kontor

Kontorchef
Michala Krakauer

Større undersøgelser:
Beskæftigelsesministeriet
Kulturministeriet
Social- og Ældreministeriet
Udlændinge- og Integrationsministeriet

13. kontor

Kontorchef
Henrik Lange

Regnskaber:
Børne- og Undervisningsministeriet
Kirkeministeriet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Udenrigsministeriet

4. kontor

Kontorchef
Inge Laustsen

Større undersøgelser:
Finansministeriet
Forsvarsministeriet
Sundhedsministeriet

18. kontor

HR-chef
Lisbeth Herlev

HR og intern service

5. kontor

Kontorchef
Marie Lindeløv

Regnskaber:
Miljøministeriet
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

14. kontor

Kontorchef
Peder Juhl Madsen

Større undersøgelser:
Børne- og Undervisningsministeriet
Kirkeministeriet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Udenrigsministeriet

9. kontor

Kontorchef
Thomas Bugge Hansen

Regnskaber:
Finansministeriet
Justitsministeriet
Statsministeriet

19. kontor

Kontorchef
Niels Gyldenvang Steffensen

Direktionssekretariat
Internationalt samarbejde

6. kontor

Kontorchef
Malene Sau Lan Leung

Regnskaber:
Indenrigs- og Boligministeriet
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Transportministeriet

15. kontor

Kontorchef
Mads Nyholm Jacobsen

Større undersøgelser:
Byggeprojekter, større anskaffelser, it-projekter og infrastrukturprojekter

10. kontor

Kontorchef
Morten Henrichsen

Regnskaber:
Erhvervsministeriet
Skatteministeriet

Juridisk chef
Ole Sellmer Sørensen

Juridisk rådgivning

7. kontor

Kontorchef
Claus Vejlø Thomsen

Større undersøgelser:
Indenrigs- og Boligministeriet
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Miljøministeriet
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Transportministeriet

16. kontor

Kontorchef
Michael Kubel

It-revision (alle ministerier)

11. kontor

Kontorchef
Niels Kjøller Petersen

Større undersøgelser:
Erhvervsministeriet
Justitsministeriet
Skatteministeriet
Statsministeriet