Organisation

Rigsrevisionen er organiseret i 18 kontorer fordelt på 4 afdelinger, der bl.a. beskæftiger sig med årsrevision og større undersøgelser på forskellige ministerområder. Ledelsen varetages af rigsrevisor i samarbejde med direktionen.

Direktionen

Rigsrevisionen ledes af rigsrevisor Birgitte Hansen i samarbejde med 4 afdelingschefer. De mødes ugentligt for at diskutere den overordnede planlægning, strategi, budget, normering m.m. 

Organisation pr. 15. oktober 2022

Kontakt

Niels Gyldenvang Steffensen
Kontorchef
Rigsrevisor

Birgitte Hansen

Afdeling A

Afdelingschef
Lene Schmidt

Afdeling B

Afdelingschef
Lone Glahn

Afdeling C

Afdelingschef
Yvan Pedersen

Afdeling D

Afdelingschef
Nanna Henning

3. kontor

Kontorchef
Signe Blaabjerg Christoffersen

Større undersøgelser:
Beskæftigelsesministeriet
Kulturministeriet
Social-, Bolig- og Ældreministeriet
Udlændinge- og Integrationsministeriet

8. kontor

Kontorchef
Morten Lihn Jørgensen

Udvikling af større undersøgelser

1. kontor

Kontorchef
Carina Høgsted

Regnskaber:
Beskæftigelsesministeriet
Kulturministeriet
Udlændinge- og Integrationsministeriet

17. kontor

Kontorchef
Dorte Jensen

Økonomi og it

4. kontor

Kontorchef
Kristian Brink

Større undersøgelser:
Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet
Finansministeriet
Forsvarsministeriet
Indenrigs- og Sundhedsministeriet

11. kontor

Kontorchef
Niels Kjøller Petersen

Større undersøgelser:
Erhvervsministeriet
Justitsministeriet
Skatteministeriet
Statsministeriet
Økonomiministeriet

2. kontor

Kontorchef
Heidi Lund

Regnskaber:
Forsvarsministeriet
Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Lønrevision (alle ministerier)

18. kontor

HR-chef
Lisbeth Herlev

HR og intern service

7. kontor

Kontorchef
Claus Vejlø Thomsen

Større undersøgelser:
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Miljøministeriet
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Transportministeriet

14. kontor

Kontorchef
Stine Dahlgaard

Større undersøgelser:
Børne- og Undervisningsministeriet
Kirkeministeriet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Udenrigsministeriet

5. kontor

Kontorchef
Marie Lindeløv

Regnskaber:
Erhvervsministeriet
Miljøministeriet
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

19. kontor

Kontorchef
Niels Gyldenvang Steffensen

Direktionssekretariat
Internationalt samarbejde

16. kontor

Kontorchef
Vicky la Cour

It-revision (alle ministerier)

15. kontor

Kontorchef
Mads Nyholm Jacobsen

Større undersøgelser:
Byggeprojekter, større anskaffelser, it-projekter og infrastrukturprojekter

6. kontor

Kontorchef
Søren Vadskjær Skyum

Regnskaber:
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Social-, Bolig- og Ældreministeriet
Transportministeriet

Juridisk chef
Ole Sellmer Sørensen

Juridisk rådgivning

9. kontor

Kontorchef
Thomas Bugge Hansen

Regnskaber:
Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet
Finansministeriet
Justitsministeriet
Statsministeriet
Økonomiministeriet

10. kontor

Kontorchef
Dorte Lundgaard

Regnskaber:
Skatteministeriet

13. kontor

Kontorchef
Henrik Lange

Regnskaber:
Børne- og Undervisningsministeriet
Kirkeministeriet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Udenrigsministeriet