Nordisk samarbejde

Rigsrevisionen samarbejder med rigsrevisionerne fra Island, Norge, Sverige, Finland og Færøerne.

Formålet med det nordiske samarbejde er at udveksle synspunkter og erfaringer for at tage ved lære af hinanden. Der afholdes ét årligt møde mellem de nordiske landes rigsrevisorer. Møderne forberedes af de nordiske kontaktpersoner.

Det nordiske samarbejde har resulteret i en række parallelrevisioner af fælles problemstillinger. Herudover arrangerer de nordiske rigsrevisioner jævnligt fælles seminarer og workshopper om forskellige emner.

Midlerne bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd revideres i henhold til et nordisk revisionsreglement.

Nordisk revisionsreglement

Kontakt

Mette Matthiasen
Specialkonsulent