Fortsat(te) notat(er)

Vi følger op på § 18, stk. 4-notatets punkter i fortsatte notater, indtil vi vurderer, at punkterne er løst, og sagen kan afsluttes.

Formål

Formålet med fortsatte notater er, at vi følger op på de punkter i beretningssagen, der ikke blev afsluttet i § 18, stk. 4-notatet eller i eventuelt tidligere fortsatte notater. Vi afgiver som hovedregel først et fortsat notat, når vi kan lukke en beretningssag, dvs. når ministeriet har løst de punkter, der udestod efter afgivelsen af § 18, stk. 4-notatet, tilfredsstillende. Vi kan dog også afgive et fortsat notat, selv om vi ikke kan afslutte en beretningssag. Det vil typisk ske, hvis vi vurderer, at der er forhold, som Statsrevisorerne bør orienteres om, fx hvis vi vurderer, at det tager længere tid for ministeriet at gennemføre de nødvendige foranstaltninger end forventet. 

Produkt

Vi udarbejder et fortsat notat, som bliver sendt til Statsrevisorerne. 

Hvad kan ministeriet forvente af os?

Når vi påbegynder arbejdet med at udarbejde et fortsat notat, vil vi typisk bede ministeriet om at udarbejde en redegørelse for de åbne punkter fra beretningen og supplere redegørelsen med den nødvendige dokumentation. 

Hvis vi vurderer, at vi ikke kan lukke beretningssagen som følge af ministeriets redegørelse, vil vi i nogle tilfælde afvente med at afgive et fortsat notat til Statsrevisorerne. Det vil vi orientere ministeriet om. Hvis vi fortsætter med at udarbejde et notat, vil ministeriet få notatet i høring. 

Vi sender notatet til ministeriet, når vi har sendt det til Statsrevisorerne. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen offentliggør løbende notaterne. Statsrevisorernes Sekretariat orienterer ministeriet om Statsrevisorernes eventuelle bemærkninger til notatet, herunder om Statsrevisorerne er enige i Rigsrevisionens indstilling om at lukke eller fortsat følge sagen.  

Hvad er vores forventninger til ministeriet?

Vi forventer, at ministeriet udarbejder en fyldestgørende redegørelse og sender den nødvendige dokumentation. Vi forventer også, at det klart fremgår af ministeriets høringssvar, hvilke dele af notatet ministeriet eventuelt har bemærkninger til.

Kontakt

Helle Vinther Kristensen
Chefkonsulent