Rigsrevisionens strategi 2023-2027

Rigsrevisionens opgaver er beskrevet i lovgivningen og løses gennem vores 2 kerneområder – årsrevision og større undersøgelser.

Vores strategi for 2023-2027 har fokus på at øge vores synlighed bredt i forvaltningen, øge effekten af vores arbejde og formidle resultaterne af vores arbejde på en forståelig måde.

Strategi 2023-2027 (PDF)

Mål for 2024

Med virkning fra den 1. januar 2024 har Rigsrevisionen sat sig 5 mål, der afspejler, hvad vi ønsker at opnå med vores nye strategi: 

  1. Den faglige kvalitet i alle vores beretninger vurderes at være tilfredsstillende af eksterne faglige evaluatorer.
  2. 85 % af alle udestående punkter i beretningerne er afsluttet inden for 4 år.
  3. Vi gennemfører mindst 30 revisionsbesøg i mellemstore/mindre statslige virksomheder, så vi over en periode på 3 år sikrer, at alle statslige virksomheder besøges.
  4. 25 % af alle vores beretninger i 2024 er tværgående.
  5. Kvaliteten af vores formidling i et udvalg af vores beretninger vurderes at være tilfredsstillende af en ekstern ekspert.

Vi følger løbende op på vores indsats i forhold til målene internt og i vores årsrapport, som offentliggøres hvert år i april.

Kontakt

Niels Gyldenvang Steffensen
Kontorchef