Rådgivende udvalg

Rigsrevisionens rådgivende udvalg er et udvalg sammensat af eksterne medlemmer, som fungerer som strategisk sparringspartner for rigsrevisor i forhold til Rigsrevisionens opgaver og organisation.

Udvalgets møder er en uformel udveksling af erfaringer og synspunkter blandt udvalgets medlemmer. Udvalget har en rådgivende funktion for rigsrevisor, og rigsrevisor er derfor ikke bundet af udvalgets anbefalinger.  

Udvalget mødes 1-2 gange om året. Første møde i udvalget var den 25. oktober 2017. 

De nuværende medlemmer af udvalget er: 

  • Lars Barfoed – konsulent, næstformand i By & Havn, fhv. minister og medlem af Folketinget
  • Pernille Blach Hansen – regionsdirektør i Region Midtjylland, fhv. medlem af Folketinget
  • Lotte Jensen – direktør i Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE)
  • Helena Lindberg – rigsrevisor, Sverige
  • Peter Stensgaard Mørch – departementschef i Finansministeriet
  • Christian Kettel Thomsen – vicedirektør i Den Europæiske Investeringsbank, fhv. departementschef i Statsministeriet
  • Kim Klarskov Jeppesen – professor, Institut for Regnskab, CBS.

Ud over rigsrevisor Birgitte Hansen deltager afdelingschef Lone Glahn og kontorchef Niels Gyldenvang Steffensen i udvalgets møder.

Kommissorium for udvalget (PDF)

Kontakt

Niels Gyldenvang Steffensen
Kontorchef