Rådgivende udvalg

Rigsrevisionens rådgivende udvalg er et udvalg sammensat af eksterne medlemmer, som fungerer som strategisk sparringspartner for rigsrevisor i forhold til Rigsrevisionens opgaver og organisation.

Udvalgets møder er en uformel udveksling af erfaringer og synspunkter blandt udvalgets medlemmer. Udvalget har en rådgivende funktion for rigsrevisor, og rigsrevisor er derfor ikke bundet af udvalgets anbefalinger.  

Udvalget mødes 1-2 gange om året.

Udvalget har eksisteret siden 2017 med forskellige medlemmer. De nuværende medlemmer af udvalget er: 

  • Lars Barfoed – direktør, næstformand i By & Havn, fhv. minister og medlem af Folketinget
  • Pernille Blach Hansen – regionsdirektør i Region Midtjylland, fhv. medlem af Folketinget
  • Lotte Jensen – direktør i Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE)
  • Helena Lindberg – rigsrevisor, Sverige
  • Peter Stensgaard Mørch – departementschef i Finansministeriet
  • Kim Klarskov Jeppesen – professor, Institut for Regnskab, CBS
  • Stig Henneberg – kommunaldirektør, Frederiksberg Kommune.

Kommissorium for udvalget (PDF)

Kontakt

Niels Gyldenvang Steffensen
Kontorchef