EUROSAI

INTOSAI er opdelt i regionale arbejdsgrupper, og Rigsrevisionen er medlem af den europæiske organisation EUROSAI.

Formålet med EUROSAI er sammenfaldende med INTOSAI's formål om videndeling og erfaringsudveksling, men gælder mellem de europæiske rigsrevisioner. EUROSAI afholder kongres hvert 3. år.

Der eksisterer en række komitéer og arbejdsgrupper i EUROSAI-regi, som bl.a. understøtter videreuddannelse af offentlige revisorer ved at arrangere kurser og seminarer.

Den næste EUROSAI-kongres er udskudt til 2021 på grund af COVID-19, men afholdes som tidligere besluttet i Tjekkiet.

Rigsrevisionen har i en årrække deltaget i en EUROSAI-arbejdsgruppe om it, og siden 2017 har vi været medlemmer af en arbejdsgruppe om revision af kommuner.

Yderligere information om EUROSAI kan findes på www.eurosai.org.

Kontakt

Mette Matthiasen
Specialkonsulent