Spørgsmål og svar om revision af statstilskud

Rigsrevisionen modtager løbende henvendelser fra ministerierne om kravene til revision i forbindelse med statslige tilskudsordninger. Vi har nedenfor samlet de mest centrale spørgsmål og svar til brug for medarbejdere i ministerierne.

  1. Hvorfor kan det være relevant, at ministerierne stiller krav om revision?
  2. Hvad opnår ministerierne ved at stille krav om revision?
  3. Hvilke regnskaber kan revisionen omfatte?
  4. Er der tilfælde, hvor rigsrevisorloven betyder, at det ikke er relevant, at ministerierne stiller krav om revision?
  5. Hvilke forudsætninger skal være afklaret, for at revisionen kan gennemføres?
  6. Hvad bør der stå i revisionsbestemmelserne?
  7. Hvornår skal revisionsbestemmelser sendes i høring i Rigsrevisionen?
  8. Hvilket tilsyn er der med revisionen?

De ovenstående spørgsmål og svar og de tilhørende paradigmer erstatter den vejledning til ministerier og tilskudsmodtagere, som tidligere fremgik af "Forvaltning og revision af offentlige tilskud" fra april 2015. Vejledningen kan fortsat findes her.

For yderligere information, kontakt Kristoffer Blegvad (tlf. 33 92 85 04).

Senest opdateret den 6. november 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00