Om os

I Rigsrevisionen er ca. 300 medarbejdere optagede af at sikre, at den danske stat forvaltes effektivt og så økonomisk hensigtsmæssigt som muligt. Medarbejderne kommer med forskellige baggrunde, og revisionsarbejdet er specialiseret, så den enkelte medarbejder arbejder med en større undersøgelse af en statslig institution eller beskæftiger sig med fx revision af statens lønninger og pensioner eller revision af statens it-anvendelse.

Se organisationsdiagrammet.

Rigsrevisionens øverste chef er rigsrevisor, hvis ansvar og opgaver er beskrevet i rigsrevisorloven.

For yderligere information, kontakt Niels Gyldenvang Steffensen (tlf. 33 92 83 46).

Senest opdateret den 29. juni 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00