Rigsrevisionen afgiver beretninger og notater til Statsrevisorerne.

Statsrevisorerne er 6 politikere, der er udpeget af Folketingets partier. De er valgt for en 4-års periode uafhængigt af folketingsvalg. De mødes 1 gang om måneden (bortset fra juli). Statsrevisorerne er de eneste, der kan bede Rigsrevisionen om at undersøge et område.

Det er også Statsrevisorerne, som udtaler kritik af ministerier og styrelser på baggrund af Rigsrevisionens beretninger og notater. Det er ligeledes Statsrevisorerne, som udtaler sig til offentligheden om, hvilke initiativer der bør ske på baggrund af Rigsrevisionens beretninger og notater. Statsrevisorerne benytter sig af en karakterskala ved udformningen af deres bemærkninger til beretningerne. Skalaen angiver kritikniveauet i bemærkningen. 

Se endvidere Statsrevisorernes hjemmeside.

Statsrevisorkollegiet består af:

Statsrevisorernes Sekretariat ledes af sekretariatschef Gitte Korff.

For yderligere information, kontakt Nanna Henning (tlf. 33 92 85 75).

Senest opdateret den 24. november 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00