Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af it-beredskabet i staten

13-12-2021

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at undersøge it-beredskabet i staten.

Dette notat beskriver, hvordan undersøgelsen vil blive tilrettelagt.

Undersøgelsens hovedformål vil være at undersøge, om der er et tilfredsstillende it-beredskab i staten, som kan sikre, at statens kritiske funktioner og processer kan opretholdes i tilfælde af en større it-hændelse.

Hele notatet (PDF)