Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af PostNord Danmarks regnskabspraksis

Statsrevisorerne har anmodet Rigsrevisionen om at undersøge en række forhold ved Post Danmarks A/S’ regnskabspraksis. Dette notat beskriver, hvordan undersøgelsen vil blive tilrettelagt.

Undersøgelsen vil omfatte 2 dele. Den ene del vil beskæftige sig med, om Post Danmarks regnskabspraksis har overholdt gældende regler. Den anden del vil være en undersøgelse af, hvordan Transport- og Boligministeriet har ført tilsyn med Post Danmarks overholdelse af vilkår for befordringspligten, herunder tilsynet med, hvordan omkostningerne til at opfylde befordringspligten er opgjort og dokumenteret.

Senest opdateret den 12. juni 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00