Beretning om Skatteministeriets kontrol med A-skat

Beretningen handler om Skatteministeriets kontrol med A-skat.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Skatteministeriet i tilfredsstillende grad kontrollerer, om virksomheder indberetter den korrekte A-skat. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

  • Har Skattestyrelsen en tilstrækkelig visitering af virksomheder, der ansøger om re­gistrering for A-skat?
  • Har Skattestyrelsen en tilstrækkelig opfølgning over for indberetningspligtige virk­somheder, der ikke indberetter A-skat?
  • Er Skattestyrelsens vejledning og kontrol med virksomheder, der indberetter A-skat, i tilstrækkelig grad baseret på risiko og væsentlighed?

Rigsrevisionen vurderer, at Skatteministeriets kontrol af, om virksomheder indberetter den korrekte A-skat, ikke er helt tilfredsstillende. Konsekvensen er, at der i noget omfang er risiko for fejl og svig med indberetning af A-skat og dermed et tab af skatteindtægter.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i oktober 2019.

Senest opdateret den 20. november 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00