Beretning om Danmarks Statistiks kvalitet og produktivitet

Beretningen handler om Danmarks Statistiks kvalitet og produktivitet.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Danmarks Statistiks arbejde med at sikre kvalitet og produktivitet har været tilfredsstillende, og om kvaliteten og produktiviteten har udviklet sig positivt i perioden 2015-2019. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Har Danmarks Statistik haft en tilfredsstillende kvalitetssikring, og har kvaliteten udviklet sig positivt i perioden 2015-2019?
  • Har Danmarks Statistik gennemført effektiviseringer på tilstrækkelig vis, og har produktiviteten udviklet sig positivt i perioden 2015-2019?

Rigsrevisionen vurderer, at Danmarks Statistiks arbejde med at sikre kvalitet og produktivitet, herunder at effektivisere statistikproduktionen, ikke i tilstrækkelig grad har været tilfredsstillende. Kvaliteten for 2 ud af 3 undersøgte kvalitetsprincipper har ikke udviklet sig positivt, hvorimod produktiviteten har udviklet sig positivt i perioden 2015-2019. Konsekvensen er, at der er risiko for, at statistikker, som anvendes til at underbygge beslutninger, debat og forskning, kan være fejlbehæftede.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i efteråret 2019.

Senest opdateret den 20. november 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00