Beretning om statens brug af og kontrol med arbejdsklausuler

Rigsrevisionens notat af 8. oktober 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 16/2019 om statens brug af og kontrol med arbejdsklausuler.

Notatet er baseret på redegørelser fra alle ministrene og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

  • ministeriernes arbejde med at sikre brugen af arbejdsklausuler i ministeriernes kontrakter og sikre, at der føres en risikobaseret kontrol med arbejdsklausuler
  • Finansministeriets og Transport- og Boligministeriets arbejde med etablering af den centrale kontrolenhed og enhedens iværksættelse af kontrolinitiativer.

Senest opdateret den 20. oktober 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00