Beretning om budgetteringen af Vejdirektoratets vejprojekter

Rigsrevisionens notat af 10. januar 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 3/2019 om budgetteringen af Vejdirektoratets vejprojekter. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra transportministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • resultatet af Vejdirektoratets arbejde med at forbedre budgetteringen af vejprojekter
  • resultatet af Transportministeriets arbejde med at opstille kriterier for, hvornår vejprojekternes økonomi er tilpas sikker til, at uforbrugte reserver kan tilbageføres inden afslutningen af projektet
  • hvorvidt Vejdirektoratet fremadrettet aflægger anlægsregnskab senest 3 måneder efter projektafslutning
  • resultatet af Vejdirektoratets arbejde med tværgående analyser af vejprojekterne.

Senest opdateret den 21. januar 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00