Beretning om Danmarks udviklingssamarbejde med Myanmar

Beretningen handler om Danmarks udviklingssamarbejde med Myanmar. Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Udenrigsministeriet har fulgt gældende regler og retningslinjer for udarbejdelsen af landeprogrammet for Myanmar, for implementeringen af udviklingsaftalerne under landeprogrammet og for opfølgning og rapportering om landeprogrammet. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Har Udenrigsministeriet fulgt gældende regler og retningslinjer for udarbejdelsen af landeprogrammet for Myanmar?
  • Har Udenrigsministeriet fulgt gældende regler og retningslinjer for implementeringen af udviklingsaftalerne i landeprogrammet?
  • Har Udenrigsministeriet fulgt gældende regler og retningslinjer for opfølgning på og rapportering om landeprogrammet?

Rigsrevisionen vurderer, at Udenrigsministeriets forvaltning af landeprogrammet på de fleste punkter har været tilfredsstillende, men at Udenrigsministeriet ikke har sørget for en forståelig rapportering, der understøtter gennemsigtighed og ansvarlighed for udviklingssamarbejdets resultater over for Folketinget og offentligheden. Konsekvensen er, at det er svært for Folketinget og offentligheden at få indsigt i de samlede resultater af Danmarks udviklingssamarbejde med Myanmar.

Under­søgelsen er igangsat i januar 2019 på foranledning af Statsrevisorernes besigtigelses­rejse til Myanmar i efteråret 2019.

Senest opdateret den 22. oktober 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00