Beretning om transaktionsomkostninger ved udbud i staten

Rigsrevisionens notat af 23. oktober 2019

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 18/2018 om transaktionsomkostninger ved udbud i staten.

Notatet er baseret på redegørelser fra forsvarsministeren, ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling, beskæftigelsesministeren, miljøministeren, social- og indenrigsministeren, børne- og undervisningsministeren, finansministeren og klima-, energi- og forsyningsministeren. Notatet handler om de initiativer, som ministrene vil iværksætte som følge af beretningen.

Ministrene oplyser overordnet set i redegørelserne, at ministerierne vil have fokus på at minimere transaktionsomkostningerne ved udbud, og at de har igangsat og i flere tilfælde implementeret initiativer, som kan medvirke til at nedbringe transaktionsomkostningerne ved udbud. Som et centralt initiativ har Finansministeriet i april 2019 etableret en fællesstatslig rådgivningsenhed i samarbejde med Erhvervsministeriet, som skal hjælpe de statslige institutioner med at foretage bedre indkøb, herunder udbud med lave transaktionsomkostninger.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes. 

Senest opdateret den 30. oktober 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00