Beretning om information og kompensation til togpassagerer ved forsinkelser og aflysninger

Rigsrevisionens notat af 25. september 2019

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 15/ 2018 om information og kompensation til togpassagerer ved forsinkelser og aflysninger.

Notatet er baseret på en redegørelse fra transportministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • DSB’s og Banedanmarks arbejde med at gennemføre konkrete projekter for at give kunderne hurtig information og rådgivning ved forsinkelser og aflysninger
  • DSB’s tiltag for at øge eller forbedre informationen til passagererne om rejsetidsgaranti
  • DSB’s tiltag for at forbedre kontrollen med kompensationer, så nogle passagerer ikke får udbetalt mere i kompensation, end de har ret til.

Senest opdateret den 1. oktober 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00