Beretning om lønforvaltningen i staten

Rigsrevisionens notat af 17. september 2019

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 14/2018 om lønforvaltningen i staten.

Notatet er baseret på en redegørelse fra finansministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • Finansministeriets arbejde med at vurdere opgavesplittet mellem institutionerne og Statens Administration og implementeringen af Statens HR
  • Finansministeriets arbejde med at sikre relevant fejlopsamling
  • Finansministeriets arbejde med at tilvejebringe en afklaring af ressortansvaret i forhold til de kongelige resolutioner.

Senest opdateret den 24. september 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00