Beretning om refusion af registreringsafgift ved eksport af brugte køretøjer

Rigsrevisionens notat af 18. maj 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 4/2018 om refusion af registreringsafgift ved eksport af brugte køretøjer.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Skatteministeriets fremtidige forvaltning af udbetaling af eksportgodtgørelse, herunder de videre overvejelser om selvanmelderordningens fortsatte eksistens
  • Skatteministeriets arbejde med at tilrettelægge kontrolindsatsen på eksportområdet mere hensigtsmæssigt, herunder i højere grad sanktionere virksomheder, som ikke overholder reglerne.  

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Senest opdateret den 26. maj 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00