Beretning om veterinært laboratoriebyggeri på DTU

Rigsrevisionens notat af 4. november 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 19/2017 om veterinært laboratoriebyggeri på DTU.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Uddannelses- og Forskningsministeriets orienterende aktstykke til Finansudvalget
  • Status på Transport-og Boligministeriets behandling af sagen om de 80,3 mio. kr. fra laboratoriepuljen.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Senest opdateret den 17. november 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00