Beretning om SKATs kontrol og vejledning på toldområdet

Rigsrevisionens notat af 5. november 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2017 om SKATs kontrol og vejledning på toldområdet.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Toldstyrelsens arbejde med at imødekomme Europa-Kommissionens kritik fra 2010 af SKATs lave kontrolniveau og manglende gennemførelse af tilfældige kontroller
  • Toldstyrelsens arbejde med at forbedre SKATs risikobaserede kontrol gennem mere systematisk anvendelse af data, herunder data om resultater og effekter af den udførte kontrol
  • Toldstyrelsens arbejde med at idriftsætte den it-understøttede risikovurdering af import af varer, der har en særlig farlig karakter
  • Toldstyrelsens arbejde med at øge SKATs anvendelse af sanktioner, herunder anvendelsen af administrative bøder over for virksomheder, der i gentagne tilfælde har fejl i fortoldningen
  • Toldstyrelsens arbejde med at forbedre it-understøttelsen af toldkontrollen, herunder SKATs metoder for udtagning og gennemførelse af toldkontroller
  • Toldstyrelsens arbejde med at forbedre vejledningen om toldreglerne på skat.dk og følge op på udviklingen i brugertilfredsheden på toldområdet på skat.dk.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

  • Toldstyrelsens arbejde med at idriftsætte den it-understøttede risikovurdering af import af varer, der har en særlig farlig karakter
  • Toldstyrelsens arbejde med at øge anvendelsen af sanktioner, herunder anvendelsen af administrative bøder over for virksomheder, der i gentagne tilfælde har fejl i fortoldningen
  • Toldstyrelsens arbejde med at forbedre it-understøttelsen af toldkontrollen, herunder Toldstyrelsens metoder for udtagning og gennemførelse af toldkontroller.

Senest opdateret den 17. november 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00