Beretning om energispareordningen

Rigsrevisionens notat af 3. september 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 23/2016 om energispareordningen.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets brug af nye udvælgelsesmetoder i forbindelse med de årlige stikprøvekontroller
  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets opfølgning på, om energiselskaber trækker underkendte energibesparelser fra i deres indberetninger.
  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets nye værktøjer til kontrol med energiselskabernes egenkontrol
  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets kontrol med energiselskabernes omkostninger til energispareordningen
  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets bagudrettede kontroller af forhold om mistanke om misbrug af energispareordningen, herunder også den bagudrettede kontrol af forholdet om mulig krydssubsidiering mellem koncernforbundne selskaber. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Senest opdateret den 15. september 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00