Beretning om Danmarks anvendelse og opgørelse af udviklingsbistanden

Rigsrevisionens notat af 26. august 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 20/2016 om Danmarks anvendelse og opgørelse af udviklingsbistanden.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • resultatet af OECD’s arbejde med at præcisere det gældende regelsæt for rapporteringen af flygtningerelaterede udgifter og betydningen for Danmarks rapporteringspraksis
  • anvendelsen af den nye reguleringsmekanisme, og om udviklingsbistanden målt på både tilsagn og udbetalinger har levet op til målsætningerne. Rigsrevisionen vil følge op efter den 3-årige periode i 2020
  • Finansministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Udenrigsministeriets arbejde med at øge graden af åbenhed om de flygtningerelaterede udgifter, der medregnes som udviklingsbistand.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Senest opdateret den 8. september 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00