Beretning om energibesparelser i staten

Rigsrevisionens notat af 24. april 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 20/2015 om energibesparelser i staten.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets arbejde med opfølgning på midtvejsevalueringen af ministeriernes energispareindsats, herunder behovet for tilpasning af de nationale regler i henhold til EU-reglerne
  • Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets arbejde med at bidrage til at kvalitetssikre de øvrige ministeriers datagrundlag og arbejdet med at sikre, at de årlige indberetninger til Folketinget om udviklingen i statens energiforbrug er så retvisende som muligt
  • Børne- og Undervisningsministeriets og Uddannelses- og Forskningsministeriets arbejde med at anvende det etablerede datagrundlag og styrke energispareindsatsen i de selvejende institutioner
  • Bygningsstyrelsens tiltag for at sikre overholdelse af reglerne for energimærkning
  • Bygningsstyrelsens arbejde med at gennemføre rentable energibesparelsesprojekter
  • resultaterne af Energistyrelsens og ministeriernes drøftelser om aktivitetsbestemte målsætninger. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Senest opdateret den 30. april 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00