Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser

Rigsrevisionens notat af 29. april 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 15/2015 om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • resultaterne af Sundheds- og Ældreministeriets og de relevante parters arbejde med at se på den overordnede styring af psykiatrien med fokus på at styrke viden om effekten og omkostningerne ved forskellige behandlingsforløb
  • hvorvidt Region Syddanmark og Region Sjælland implementerer konkrete retningslinjer i visitationen og følger op på, om patienter er visiteret korrekt
  • regionernes indgåelse af lokale aftaler med henblik på at opfylde praksisplanernes sundhedsfaglige målsætninger for behandling af patienter med psykiske lidelser i almen praksis.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

  • regionernes indgåelse af lokale aftaler med henblik på at opfylde praksisplanernes sundhedsfaglige målsætninger for behandling af patienter med psykiske lidelser i almen praksis.

Senest opdateret den 12. maj 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00