Beretning om brugervenligheden af offentlig digital selvbetjening for virksomheder

Rigsrevisionens notat af 2. september 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 4/2015 om brugervenligheden af offentlig digital selvbetjening for virksomheder.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • resultatet af Digitaliseringsstyrelsens arbejde med at udarbejde en fællesoffentlig brugertest, der dækker selvbetjening fra start til slut
  • resultatet af arbejdet med at forbedre brugerven­ligheden på tværs af sammenhængende løsninger, herunder dels Digitaliseringsstyrelsens arbejde med området i digitaliseringsstrategien, dels samar­bejdet mellem Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervs­styrelsen om at udvikle en fællesoffentlig brugertest, der dækker selvbetjening på tværs af sammenhæn­gende løsninger.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Senest opdateret den 15. september 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00