Beretning om brug af ny anlægsbudgettering i projektet ”Den nye bane København-Ringsted”

Rigsrevisionens notat af 17. september 2019

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 22/2014 om brug af nye anlægsbudgettering i projektet ”Den nye bane København-Ringsted”.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Banedanmarks arbejde med at dokumentere risi­ci på projektet ”Den nye bane København-Ringsted” i risikoregistret
  • Transportministeriets beskrivelse i ny anlægsbudgettering af, om et forventet mindreforbrug må anvendes som en intern budgetreserve
  • Transportministeriets videre arbejde med at præ­­cisere kravene i ny anlægsbudgettering til, hvor detaljeret forslag til den forventede gennemførelse af projekter skal beskrives i beslutningsgrundlaget
  • Transportministeriets arbejde med at evaluere størrelsen på reserverne i ny anlægsbudgettering og ministeriets arbejde med målrettet at reducere større projekters bevilling under gennemførelsen, hvis projekterne udviser et væsentligt forventet min­dreforbrug.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Senest opdateret den 24. september 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00