Beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Rigsrevisionens notat af 4. februar 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 4/2010 om elektroniske patientjournaler på sygehusene.

Der er i notatet fulgt op på den regionale styring på området, herunder regionernes initiativer til at sikre, at de digitale løsninger anvendes i det daglige arbejde på sygehusene.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Senest opdateret den 11. februar 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00