Strategiens anvendelsesområde

Strategien gælder for Rigsrevisionens anvendelse af eksterne eksperter i årsrevisionen og i de større undersøgelser. 

Ved eksterne eksperter forstås eksterne parter, som Rigsrevisionen køber en ydelse hos. Den eksterne ekspert kan fx være et konsulentfirma, en universitetsforsker eller en forsknings- og evalueringsinstitution. 

Formålet med at bruge eksterne eksperter

Formålet med at bruge eksterne eksperter er at supplere Rigsrevisionens kompetencer inden for årsrevisionen og de større undersøgelser. Eksterne eksperter kan med deres ekspertise understøtte kvaliteten og effekten af Rigsrevisionens revisioner. Eksterne eksperter forudsættes anvendt i tilfælde, hvor Rigsrevisionen ikke selv råder over de pågældende kompetencer eller resurser. 

Eksterne eksperter med særlig faglig og teknisk indsigt i det område, der revideres, kan således bruges til at un­derstøtte de mere tekniske analyser i revisionerne. Ligeledes kan anvendelsen af eksterne eksperter komme på tale i forbindelse med meget resursetunge undersøgelser, fx hvor der skal indsamles store mængder af dokumentation/data. Endelig kan den eksterne ekspert give sparring på og kvalificere metodevalg og metodeanvendelse. 

Betingelserne for anvendelse af eksterne eksperter

Anvendelsen af eksterne eksperter må ikke kompromittere Rigsrevisionens uafhængighed, integritet og troværdighed. Den eksterne ekspert skal derfor være almindeligt anerkendt, uafhængig og uvildig. 

Det er essentielt, at anvendelsen af eksterne eksperter ikke fører til, at der kan stilles spørgsmålstegn ved Rigsrevisionens uafhængighed. Anvendelsen af eksterne eksperter sker som bidrag til en revision, dvs. at det altid er Rigsrevisionen, der udarbejder de afsluttende analyser og konklusioner og har det fulde ansvar for den afsluttende rapportering. 

Orientering af virksomheden om brug af eksterne eksperter

Rigsrevisionen orienterer den reviderede virksomhed om brugen af den eksterne ekspert, herunder om formålet hermed, hvilke oplysninger og dokumenter vi videregiver, og hvem vi anvender som ekstern ekspert.

For yderligere information, kontakt Niels Gyldenvang Steffensen (tlf. 33 92 83 46).

Senest opdateret den 5. juli 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00