Værdi

Rigsrevisionens værdi er grundlaget for vores daglige arbejde. Troværdighed betyder for os, at vi er uafhængige, når vi udfører vores revision og gennemfører undersøgelser, at vi eta­blerer en åben dialog om revisionsprocessen med de reviderede, og at vores arbejde er af høj kvalitet og relevant for dem, der bruger vores revisionsresultater. Som statens revisor kan vi kun skabe værdi for samfundet, hvis de resultater, vi når frem til, opfattes som troværdige. Hvis der ikke er tillid til vores arbejde, så får det kun lille eller ingen effekt.

For yderligere at understøtte vores troværdighed og for at fastholde en høj kvalitet og styr­ke tilliden til vores revision af offentlige regnskaber og til vores undersøgelser af anvendelsen af statens penge har Rigsrevisionen udviklet 7 nye standarder for offentlig revision (SOR), som trådte i kraft den 1. januar 2017. Med disse nye standarder, som er baseret på internationale principper, har vi skabt øget gennemsigtighed om, hvad bruger­ne kan forvente af vores revision, og hvilke krav vi stiller til vores interne kvalitetsstyring.

Senest opdateret den 19. februar 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00