Mission

Rigsrevisionens mission beskriver, hvorfor vi er til, og hvad vi leverer til samfundet. Missionen beskriver Rigsrevisionens kerneopgave, som er at revidere statens regnskaber. Det sker gennem en årlig erklæring om statsregnskabet og en række beretninger. Det betyder, at vi undersøger, om de statslige virksomheders regnskaber er rigtige, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, om statens penge bruges til de formål, som Folketinget har besluttet, og om der er taget skyldige økonomiske hensyn i forvaltningen. Denne opgave løser vi dels på grundlag af den årlige revision af statens regnskaber, dels ved at gennemføre større undersøgelser af specifikke politikområder som fx sundhedsvæsenet og store statslige anlægsprojekter.

Rigsrevisionen har en helt unik position i det danske samfund. Vores mandat giver os uindskrænket adgang til alle offentlige informationer og data i forbindelse med udførelsen af vores opgaver. Vi har i kraft af vores mandat ikke kun mulighed for at se på enkelte dele af administrationen. Vi har også adgang til at se på tværs og dermed op­nå indsigt i mønstre og sammenhænge, som fortjener særlig opmærksomhed – og som i sidste ende kan blive til gavn for brugerne af vores revisioner: Folketinget, Statsrevisorerne og omverdenen i øvrigt.

Senest opdateret den 19. februar 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00