Resultatkrav

Rigsrevisionens direktion vedtager i begyndelsen af hvert år, hvilke resultatkrav der gælder for det indeværende år.

Resultatkravene beskriver, hvilken udvikling Rigsrevisionen ønsker at opnå i løbet af året, og de afrapporteres i Rigsrevisionens årsrapport.

Resultatkravene for 2022

  1. Minimum 25 % af de beretninger, vi afgiver til Statsrevisorerne, vedrører mere end ét ministerområde.
  2. Vi afgiver 3 beretninger om forvaltningsrevision til Statsrevisorerne, hvor vi konkluderer tydeligt om et forbedringspotentiale baseret på en vurdering af sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
  3. Den faglige kvalitet i beretningerne bliver vurderet til at være tilfredsstillende af de eksterne faglige evaluatorer.
  4. Den faglige kvalitet i beretningen om revisionen af statsregnskabet for 2020 og beretningen om statens forvaltning i 2020 bliver vurderet til at være tilfredsstillende af eksterne faglige evaluatorer.
  5. 90 % af de udestående punkter i beretningerne skal være afsluttet inden for 3 kalenderår.

Kontakt

Niels Gyldenvang Steffensen
Kontorchef