Rigsrevisionens rådgivende udvalg

Rigsrevisionens rådgivende udvalg er et udvalg sammensat af eksterne medlemmer, som kan fungere som strategisk sparringspartner for rigsrevisor.

Udvalget mødes 2 gange om året. Første møde i udvalget var den 25 oktober 2017. 

I foråret 2017 godkendte direktionen udvalgets kommissorium, principperne for valg af medlemmer og en prioriteret liste over, hvem der skulle spørges, om de ville sidde i udvalget. Medlemmerne til udvalget blev udpeget lige før sommerferien for en 3-årig periode. I 2019 evalueres udvalget, og det besluttes, om det skal gøres permanent. 

De nuværende medlemmer af udvalget er: 

  • Charlotte Jepsen - administrerende direktør, FSR – danske revisorer
  • Helena Lindberg - rigsrevisor, Sverige
  • Peter Stensgaard Mørch - departementschef, Finansministeriet
  • Bo Smith - chefforhandler, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, fhv. departementschef i Beskæftigelsesministeriet
  • Michael Svarer - professor ved Aarhus Universitet, overvismand i Det Økonomiske Råd
  • Adam Wolf - direktør, Danske Regioner.

Ud over Lone Strøm deltager Lone Glahn og Niels Gyldenvang Steffensen i udvalgets møder. Nanna Schnipper (19. kontor) er sekretær for udvalget.

For yderligere information, kontakt Nanna Schnipper (tlf. 33 92 85 09).

Senest opdateret den 5. september 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00