De revideredes syn på Rigsrevisionen

Rambøll har gennemført en undersøgelse af, hvordan de reviderede ser på Rigsrevisionen. Resultatet kan læses i ”Undersøgelse af de revideredes syn på Rigsrevisionen”

Rigsrevisionen vil gerne styrke dialogen med dem, vi reviderer, og synes, det er vigtigt, at man som kontrolinstans også selv lader sig kigge i kortene. Derfor har vi taget initiativ til at få udarbejdet en undersøgelse af, hvordan de reviderede ser på os. Undersøgelsen viser opbakning til Rigsrevisionens rolle som vagthund, men indeholder også en række kritikpunkter.

Som opfølgning på undersøgelsen har Rigsrevisionen vedtaget en handlingsplan, som består af 4 indsatsområder med en række underliggende initiativer.

For yderligere information, kontakt Lisbeth Sørensen (tlf. 33 92 85 06).

Senest opdateret den 5. juli 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00