Rigsrevisionen undersøger: Fødevarestyrelsens kontrol med materialer beregnet til kontakt med fødevarer

03-10-2023

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge, om Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har en tilfredsstillende kontrol med materialer beregnet til kontakt med fødevarer. 

Materialerne kan indeholde forskellige kemikalier, som kan overføres til fødevarer, og som kan være kræftfremkaldende eller hormonforstyrrende. Derfor er det vigtigt, at der bliver ført tilstrækkelig kontrol på dette område. 

Planlagt offentliggørelse: 2. kvartal 2024.

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef