Notat om budgetteringen af Vejdirektoratets vejprojekter

13-09-2022

Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetteringen af Vejdirektoratets vejprojekter

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 3/2019 om budgetteringen af Vejdirektoratets vejprojekter.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Vejdirektoratets arbejde med at forbedre budgetteringen af vejprojekter
  • Transportministeriets arbejde med at opstille kriterier for, hvornår vejprojekternes økonomi er tilpas sikker til, at ubrugte reserver kan tilbageføres inden projektafslutning
  • Hvorvidt Vejdirektoratet aflægger anlægsregnskab senest 3 måneder efter projektafslutning
  • Vejdirektoratets arbejde med tværgående analyser af vejprojekterne.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

  • Vejdirektoratets arbejde med tværgående analyser af væsentlige afvigelser mellem projekternes budgetter og forbrug.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef